Dr. Dienes Gedeon önéletrajza

Dienes Gedeon Budapesten született 1914. december 16-án, meghalt Budapesten 2005. október 1-én. Édesapja Dienes Pál, Dienes Barna negyedik gyermeke, második fia. Édesanyja Geiger Valéria, aki házasságuk után felvette férje vezetéknevét; testvére Dienes Zoltán. 1948-ban feleségül vette Németh Marianna egyetemistát. Két fiuk született Balázs (1950) és Ákos (1953).

Gyermekkorában Raymond Duncan párizsi kolóniájában tanult ún. „görög táncot” (1921-22), majd később édesanyja budapesti mozdulatművészeti iskolájában tanult és állami diplomát szerzett (1938); tanított (1936-1944). Egyetemi diplomát kapott magyar-francia szakon a budapesti tudományegyetem (1939), majd jogi diplomát a pécsi egyetemen (1948). A II. világháború alatt együtt dolgozott a zsidók mentésén a Svéd Vöröskereszttel, ezért a magyar Szabadságrend Bronzfokozatával tüntették ki (1946). Mint sok nyelvet beszélő polihisztor először diplomataként dolgozott (1945-1952), és részt vett többek között a külügyminiszter titkáraként a párizsi békeszerződés ratifikáláskor. Később az Akadémiai Kiadó angol-orosz lektor-szerkesztője (1953-64), majd a Kulturális Kapcsolatok Intézetében és a Művelődéskutató Intézetben – főleg a hidegháborús időszakban – a magyar és a nyugati, valamint a kelet-európai–orosz és a nyugati kultúrák közötti kapcsolat közvetítőjeként fejtett ki komoly tevékenységet (1965-2005). Ezt nagyban elősegítette, hogy mint tánctörténész és kritikus több nemzetközi szervezetben működött. Az UNESCO nemzetközi kulturális projektjeiben több bizottságban dolgozott, így részt vett az Európai Kulturális Adatbank felállításában (1977-1982). 1979-1993 között az UNESCO Nemzetközi Tánctanácsának (CID) főtitkár-helyettese és kommunikációs igazgatója, majd a Tánc Világszövetség Végrehajtó Tanácsának (WDA) tagja (1994-1995). Több nemzetközi balettverseny zsűrijének tagja: Várna, Moszkva, Osaka, Houlgate, Párizs Stockholm, Monaco, Novoszibirszk.

Nemzetközi munkálkodása mellett aktívan részt vett a magyar táncéletben: az Operaház balettjeinek, a Pécsi Balett valamint a Győri Balett tevékenységének hazai és külföldi tájékoztatásában, a Magyar Táncművészek Szövetségének működésében. Az utóbbi keretében megszervezte a Tánctudományi Társaságot, melynek segítségével lehetővé vált, hogy a Tánctudományi Tanulmányok szakmai sorozat keretében a tánc elméletével, tánctörténettel foglalkozó tanulmányok jelenjenek meg.

Dienes Gedeon tevékenysége és hatása alatt jött létre a Mozdulatművészeti Társulat (korai nevén Még egy Mozdulatszínház) 1995 szeptemberében Fenyves Márk és Pálosi István vezetésével. Ez a társulat azóta is a száz éves magyar mozdulatművészeti tradíció hiteles képviselője és továbbfejlesztője.

Dienes Gedeon tánctudományi tevékenységének főbb területeiről röviden:
Kilenc hazai és külföldi (angol orosz, amerikai olasz) tánclexikon és enciklopédia munkatársa, több tánckiadvány szerkesztője (Tánctudományi Tanulmányok, Hungarian Dance News) és több száz szakcikk és tanulmány szerzője. Tánctudományi munkássága, valamint nagy nyelvismerete segítségével sok tudományos előadást tartott, melyek közül az alábbiakban említünk néhányat:

-1987 Californiai Egyetem, Irvine Riverside, Santa Barbara: Isadora és Raymond Duncanról valamint a magyar balettről (angolul),
-1988 Essen: Beyond Performance: Dance Scholarship in Hungary (A magyar táncoktatásról (angolul),
-1988 UNESCO: Specific features of Theatre Dance in Europe (A színpadi tánc jellemzői Európában)
-1991 Torino, Universita della Danza: A modern táncelméletekről (olaszul és franciául),
-1992 Amsterdam: az ELIA ülésén Tánc a felsőoktatásban témáról (angolul),
– 1992 Moszkva, Nagyszínház Bartók: a Fából faragott értékelése (oroszul)
– 1993 Düsseldorf: A European Video Dance konferenciáján a videótánc elméleti kérdéseiről (angolul).
-1997 Roma Accademia Nazionale di danza: a magyar színpadi tánc helyzetéről (olaszul)
-1998 Perugia: Lábán Rudolf korai munkásságáról (olaszul)
-2001 Novoszibirszk: Modern tánc Magyarországon (oroszul)

A több száz tánccikkét és tanulmányát itt nem soroljuk fel, csak néhány fontosnak tartott tanulmányát említjük. Munkásságáról felesége és Balázs fia szívesen ad további tájékoztatást.
– Reformok a balett történetében. In Tánctudományi Tanulmányok (TTT) 1958.
– A mozgó emberi test és környezete. In TTT 1961/62. – “Hungary. World Survey”. In Dancing Times 1963.
– A Pécsi Balett repertoárjának koreográfiai elemzése. In TTT 1967/68.
– Tánc. In A Művészetek. Minerva nagy képes enciklopédiája. Bp. 1973.
– Bevezetés a tánctörténetbe. In Táncművészeti Dokumentumok 1978.
– History of the State Opera Ballet Budapest. In Hung. Dance News 1978-80.
– Balett vidéken 1945 és 1985 között. In A színpadi tánc története Magyarországon. 1985. pp. 165-232.
– Isadora Duncan in Hungary. In Proceedings Society of Dance History Scholars, Irvine 1987, pp. 147-158.
– Isadora Svédországban. In TTT 1994/95 p. 42-54
– Orchestics – A System of Human Movements. In Cairon, Universitá de Alcalá, 1999/5
– A mozdulatművészet története. Ork.Alap. Bp. 2001, 169p. és 2. bőv. kiad. Bp. 2005 218 p.
– Magyar Táncművészeti lexikon (Szerk). Bp. Planétás 2008. 226p.